Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20200226_144206.jpg Chum_nho.bmp Hinh_vuong.bmp Ti_vi.bmp Thuc_hanh_ve_HCN.bmp Lo_hoa.bmp DSC00332.JPG Tao_tai_khoan_HS.flv Picture_035.jpg 050920121181.jpg Thu_tuong__TQ_hanh_dong_cuc_ky_nguy_hiem__VietNamNet.flv HD_lai_xe_may_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg May_vi_tinh.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_thiet_ke_web.jpg DH_CNTT.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục Vĩnh Phúc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.

  Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

  Quý vị phải sử dụng email ***@vinhphuc.edu.vn do Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cấp,nhờ xác thực bởi 2 tài khoản là admin-vinhphuc và admin-cntt.

  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên trái.

  Unit 15. Women in society

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thị Mai
  Ngày gửi: 09h:10' 21-04-2017
  Dung lượng: 570.5 KB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  Period 93: Unit 15: WOMEN IN SOCIETY
  D- WRITING
  DESCRIBING A CHART

  Teacher: Duong Thi Mai
  Class : 12A2
  Nguyen Duy Thi High School
  WARMLY WELCOME TEACHERS TO OUR CLASS!
  Wednesday, April 12th 2017
  Checking the old lesson

  Write new words of Listening lesson.
  Warm-up
  Individual work
  Look at the pictures and answer the questions


  What’s she doing?
  She’s washing the dishes
  What’s he doing?
  He’s cooking
  What’s she doing?
  She’s cleaning
  the floor

  Period 93: Unit 15: WOMEN IN SOCIETY
  D- WRITING
  DESCRIBING A CHART

  hours Housework hours per week

  1. Task 1
  1.1. New words
  average hours: số giờ trung bình
  marital status: tình trạng hôn nhân
  married (adj): đã kết hôn
  weekly (adv): theo tuần
  respectively (adv): lần lượt
  reduce (v) : giảm
  unequal (adj): không bình đẳng
  distribution (n): sự đóng góp
  1. Task 1
  1.2. Answering the questions

  Pair work
  Look at the chart then answer the questions

  hours Housework hours per week

  1.Who, in general, does more housework?

  - Married women do.

  1. Task 1:
  1.2. Answering the questions.
  2. Do married women have to do more or less housework when they have more children ?
  - They have to do more housework.

  3. Do married men have to do more or less housework when they have more children ?
  -They have to do less housework .

  4. How many hours do married men and women without children spend on their housework per week ?
  - Married man: 20 hours
  - Married women: 30 hours  1. Task 1
  1.2. Answering the questions
  5. How much time does it take men and women with one or two children to do their housework every week ?
  - It takes them15 and 50 hours to do housework…
  6. What are the numbers of weekly housework hours that men and women with three or more children do respectively ?
  - They are 10 and 55 respectively.
  7. What do you think should be done to reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men and women ?
  - Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

  Introduction:
  The chart shows / describes /illustrates…
  Body:
  - As can be seen from the chart ,...
  - We can see from the chart...
  - According to the chart,...
  - From the chart, it can be seen that…
  - In contrast, ...
  While, but …..
  Fewer, less… than, more …than
  - Rise, decrease, fall, drop…..
  Conclusion:
  In conclusion / To sum up, ……

  2. Task 2
  2.1. Format of describing a chart : 3 parts

  hours Housework hours per week  2. Task 2
  2.2. Writing


  Work in groups: write a report describing the information in the column chart in Task 1 with the given words. Begin your report with :

  The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.

  2. Task 2
  2.2. Writing:

  As can be seen from the chart/ women/ spend/30 hours per week/ do/ housework/ while this number/ be/ 20 hours for men when they / have no children.

  In families/ one or two children, the amount of time given to housework by men/ be just 15 hours/ but/ women’s hours of work at home rise/ to 50 hours per week.

  In families of more than three children/it/ take/ women 55 hours a week/ do/ housework/ in contrast/ their husbands/ share fewer hours with only 10 hours.

  In conclusion/ the chart /suggest that/ if women want/ gain social equality, they should first be/ liberate/ from these responsibilities. This can only /be done if men/ lend a more helpful hand to women/ in do/ domestic chores.
  The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.

  As can be seen from the chart, women spend 30 hours per week doing housework while this number is 20 for men when they have no children.

  In families of one or two children, the amount of time given to housework by men is just 15 hours, but women’s hours of work at home rises to 50 hours per week.

  In families of more than three children, it takes women 55 hours a week to do household chores. In contrast, their husbands share fewer hours with only 10 hours.

  In conclusion, the chart suggests that if women want to gain social equality, they should first be liberated from these responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores.
  Sample writing
  3. Consolidation: Choose the best answer to complete the following sentences:
  1, The column chart ______ the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.
  to illustrate B. show C. describing D. illustrates

  2, Women spend 30 hours per week _____ housework and this number is only 20 hours for men when they have no children.
  doing B. do C. did D. to do

  3, Married men should ______ more time sharing the housework with their wives.
  to spend B. spending C. spend D. doing
  A
  C
  D
  Some kinds of charts


  Line chart
  Area chart
  Pie chart
  1
  2
  3
  Please watch the video
  4. Homework
  Learn new words
  Complete the writing
  Prepare next lesson: E. Language focus

  THANK YOU FOR YOUR ATTENTION AND COOPERATION!

  No_avatar
  Period 93: Unit 15.Women in society. D. Writing
   
  Gửi ý kiến